Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID638004
ukončená
Soubor pozemků o celkové výměře 4781 m2 v obci Supíkovice, okres. Jeseník
Začátek aukce
6.6.2023, 10:30
Konec aukce
8.6.2023, 16:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
654 010 Kč
Vydražená cena 659 010 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

659 010 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID638004Číslo
B1/6/2023
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Předmět aukce se nachází v obci Supíkovice, okres Jeseník, v okrajové části zastavěné části obce, cca 450m od zastávky autobusu. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. V obci Supíkovice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra Supíkovic cca 2 km. Kompletní občanská vybavenost je ve městě Jeseník, ve vzdálenosti od předmětu aukce cca 12 km. 

 

Popis předmětu aukce:

Předmět aukce – (soubor pozemků) je tvořen: pozemek parc. č. 5 o výměře 895m2, jehož součástí je rodinný dům č.pop. 99, pozemek parc. 26/1 o výměře 2362m2 (zahrada), parc. č. 27 o výměře 1175m2 (trvalý travní porost) a parc.č. 1429 o výměře 349m2 (ostatní komunikace) (dle LV č. 205 ze dne 8. 12. 2022) včetně součástí a příslušenství, katastrální území Supíkovice, obec Supíkovice, okres Jeseník (dále jen také „předmět aukce“). Celková výměra pozemků činí 4781m2.


Přístup a příjezd k předmětu aukce je z pozemků parc. č. 2045 a parc.č. 1430, asfaltová obecní cesta ve vlastnictví obce Supíkovice a dále po pozemku parč. č. 1429 ostatní komunikace (nezpevněná cesta).

 

Předmětné pozemky (předmět aukce) tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou svažité a nachází se na nich ruina rodinného domu, trvalé porosty, součásti a příslušenství. Ze stavby původního domu zůstaly pouze zdi. Jedná se o stavbu určenou k odstranění. Náklady na odstranění stavby (demolice, odvoz a likvidace materiálu, terénní úpravy) jsou znalcem odhadnuty na 500.000,- Kč a jsou již odečteny z odhadní ceny předmětu aukce.

 

Jedná se o pozemky stavební. Předmět aukce je dle Územního plánu obce Supíkovice zařazen v plochách B.12. - plochy bydlení venkovské, vyjma pozemku parc.č. 1429 (zde se jedná o pozemek ostatní komunikace).


Vyjádření obce Supíkovice k územnímu plánu obce je přílohou detailu aukce níže. Celý územní plán obce Supíkovice v platném znění je zveřejněn na www.supikovice.cz v sekci úřad.


K hranici pozemku je přiveden vodovodní řad. Historicky byl rodinný dům napojen na el. energii, v současnosti je napojen na elektrickou energii nedaleký sousední dům. Vyjádření k existenci sítí je k dispozici ke stažení níže.

 

Předmětné pozemky jsou dlouhodobě nevyužívány, zarostlé náletovými keři a stromy.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:


Dle individuální dohody.

Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702

Orientační adresa předmětu aukce: dům č.p. 99, obec Supíkovice, stojící na pozemku parc.č. 5, katastrální území Supíkovice, obec Supíkovice, okres Jeseník.

GPS: 50°18'31.10"N, 17°15'48.80"E

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

email: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: balik@lvsystem.cz

Předmět aukce
Pozemek parc.č. St. 5, jehož součástí je stavba č.p. 99, a pozemky parc. č. 26/1, parc. č. 27 a
parc. č. 1429, vše v katastrálním území Supíkovice a obci Supíkovice, včetně všech součástí a
příslušenství
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Supíkovice.pdf


  Jak se zúčastnit aukce Supíkovice.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Kupní smlouva - vzor.pdf
  LV Supíkovice.pdf
  KM Supíkovice.pdf
  Obec Supíkovice ÚPI vyjádření pozemky kú Supíkovice A.pdf
  ČEZd Sdělení vč. výkresů kú Supíkovice A.pdf
  Georeport - jevy technické infrastruktury.pdf
  GasNet Stanovisko vč. výkresů kú Supíkovice A.pdf
  CETIN Vyjádření vč. výkresu kú Supíkovice A.pdf

Umístění objektu

Adresa
Supíkovice 99, na parc.č.5, Supíkovice, okr. Jeseník

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
638004 08.06.2023 15:33:36.611 5 000,- 659 010,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás